Ons bestuur:

De muzikanten zijn zonder twijfel de belangrijkste leden van de harmonie, maar ook deze mensen zijn onontbeerlijk. Om een vereniging te laten bestaan is er noodzaak aan een goed bestuur. De bestuursploeg verzorgt de wekelijkse werking van de vereniging, organiseert optredens en allerlei randactiviteiten, ...

Hieronder vindt je een opsomming van ons bestuur en hun bevoegdheid. Je kan hen contacteren via hun emailadres.Luc Van Velthoven:                       Voorzitter

Frans Lenaerts:                             Secretaris/Archivaris

Ignace de Corswarem:                 Penningmeester

Jef Verheyen:                                 Bestuurslid

Tom Van Velthoven:                     Bestuurslid

Dorien De Wilde:                          Bestuurslid

Karin Krekels:                                Bestuurslid

                    

© Harmonie Verbroedering Sint-Lenaarts