Voorstelling van onze vereniging

Van bij de oprichting op 15 september 1909 was onze Harmonie Verbroedeirng een wandelend orkest dat voornamelijk marsmuziek speelde tijdens feestelijkheden in de straten van ons dorp. Vandag doen we zo'n traditionele otocht nog slechts éénmaal per jaar, namelijk tijdens de processie op Pinkstermaandag.

Immers, sinds de jaren '80 zijn we geëvolueerd naar een "zittend" Harmonie orkest waarbij ons repertoire gevoelig werd uitgebreid naar een mix van klassiek, film, musical, arrangementen van pop en rock alsook typische harmoniemuziek van hedendaagse componisten.

oorspronkelijk-logo-hv

Naast onze jaarlijkse concerten zijn ook de 4-jaarlijkse Provinciale Concerwedstrijden een belangrijke constante in onze activiteitenkalender.
Onder impuls van dirigent Jef Vleugels namen wij al vlug deel aan de provinciale concertwedstrijden. We startten hiermee aanvankelijk in 2de afdeling. Elke 4 jaar kan men opnieuw deelnemen. Nadien promoveerden we ineens van 2de afdeling naar de afdeling uitmuntendheid. Deze graad konden we een 2de maal bevestigen in 2005. Het mag gezegd zijn dat deze afdeling slechts de meergeschoolde groepen te beurt valt. De behaalde 85% zegt veel over de kwaliteit van onze groep.
Na een kleine 10 jaar in de afdeling uitmuntendheid te hebben gespeeld is het ons in 2010 gelukt om een eerste keer in ERE-afdeling te geraken. Op 12 oktober 2014 hebben we voor het laatst hieraan deelgenomen en heeft de jury ons opnieuw in de ERE-afdeling geplaatst, de op één na hoogste graad voor amateurorkesten uit België trouwens!
Uiteraard zijn we daar enorm trots op.

In januari 2008 namen we voor het eerst ook deel aan een internationale wedstrijd te Praag (Tsjechië), met als resultaat een Zilveren Medaille in de Hogere Klasse, wat daar overeenstemt met een behaald percentage van meer dan 80%. Zeker voor herhaling vatbaar, vraag dat maar aan wie er bij was!

Sedert enkele jaren telt onze groep een 45-tal actieve jeugdige muzikanten die allemaal een muziekopleiding volg(d)en aan verschillende muziekacademies. Sinds januari 2013 musiceren we onder de kundige leiding van Wim Lauryssen. Aan het hoofd van deze vereniging staat sinds 1995 onze voorzitter Luc Van Velthoven.